SAINS

PETA MINDA 

SAINS (Tahun 4)

1. Sifat Bahan


2. Mengaplikasi pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian


3. Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan kandungan2 comments: